donderdag 13 december 2012

Mecsek Makelaardij Kft

Na ruim 7 jaar bij GeGe Makelaardij te Pécs mede-verantwoordelijk te zijn geweest voor de verkoop van onroerend goed in Hongarije, heb ik moeten vaststellen dat de toevoeging van allerlei bedrijfstakken aan het bedrijf, niet beantwoordt aan mijn opvattingen met betrekking tot het uitoefenen van het vak “makelaar onroerend goed”.
Zowel de verkoper als de koper hebben mijns inziens het recht op de volledige en onverdeelde aandacht van de makelaar en moeten belangen in andere activiteiten, hoewel wellicht verwant aan de onroerend goed markt, geen rol spelen in de behartiging van de belangen van de verkoper en de potentiële koper.
Het is om die reden dat ik met Mecsek Makelaardij Kft, tezamen met mijn partners, vanaf heden actief zal zijn op de onroerend goed markt in Hongarije. Een nieuw makelaarskantoor, maar met ervaren medewerkers en een frisse aanpak.
Makelaardij zoals het hoort:
  • in het bezit van alle vereiste vergunningen.
  • schriftelijke overeenkomsten met alle partijen.
  • vaste provisie afspraken met de verkopers.
  • betalingen via de bank op de derden rekening van de advocaat.
  • de verkopers aanwezig bij de ondertekening van de contracten.
  • geen onverwachte en oncontroleerbare kosten-koper rekeningen achteraf.
Helder en duidelijk, kortom:

Makelaardij pur sang!


Namens alle medewerkers danken wij u hartelijk voor uw bezoek aan onze website,
Marc Nijhuis, Sam Nijhuis, dr. Levente Várga en Daria Chernova