dinsdag 17 juli 2018

Makelaar in Hongarije: de feiten!

In tegenstelling tot b.v. Nederland en België, is het beroep van makelaar in Hongarije beschermd.

Dit betekent dat iedereen die zich voor makelaar, bemiddelaar, tussenpersoon of aanbieder van onroerend goed van derden uitgeeft en daarmee dus makelaarpraktijken uitoefent, moet beschikken over een Hongaars makelaardiploma en tevens als zodanig moet zijn geregistreerd in het Makelaarregister van de provincie waarin hij/zij of het bedrijf is gevestigd.

Om het vereiste diploma te behalen, moet een cursus worden gevolgd die uitsluitend in het Hongaars wordt gegeven en dus zonder uitgebreide kennis in woord en geschrift van het Hongaars niet met succes kan worden gevolgd.

Beschikt uw “makelaar” niet over voornoemde kwaliteiten, dan kunt u er zeker van zijn dat hij of zij geen erkend makelaar is en dus in strijd met de Wet handelt, strafbaar is om maar niet te spreken over het risico voor verkoper en koper.

Alleen de geregistreerde diplomahouder mag makelaarpraktijken uitoefenen en zal dus altijd bij het in portefeuille nemen van objecten, het laten bezichtigen ervan en alle voor een verkoop benodigde gesprekken en handelingen in persoon aanwezig moeten zijn.

In een poging de regels te omzeilen wordt er veel gebruik van een stroman. Vaak een advocaat die beroepshalve is vrijgesteld van de diplomaplicht en als tegenprestatie voor het beschikbaar stellen van die vrijstelling, alle juridische werkzaamheden mag verzorgen.

Er wordt dan geschermd met een verklaring of machtiging van die persoon waarmee de “makelaar” vervolgens de cliënten op het verkeerde been zet door zich als gediplomeerd makelaar voor te doen.
Niet alleen is dit niet toegestaan maar bovendien in de strijd met de Wet, strafbaar en een groot risico voor verkopers en kopers.
Het is vergelijkbaar met autorijden zonder rijbewijs, aangehouden worden en vervolgens de agent vertellen dat een passagier op achterbank wel een rijbewijs heeft.

Wees voorzichtig met wie u zaken doet, vraag altijd naar de diploma's van uw contactpersoon en controleer het makelaarregister, zie onderstaande links voor de provincies Baranya, Tolna en Somogy.

Hoe kunt u zoeken: Allereerst dient men na te kijken of het bedrijf over een vergunning beschikt. Daarna kunt u in register voor bevoegde personen kijken of de "makelaar/uw contactpersoon" over een vergunning beschikt. Als alles in orde is kunt u beiden, het bedrijf en de persoon, in het register vinden.

- Bedrijven in de provincie Baranya
Personen in de provincie Baranya
(U kunt zoeken door het veldje "Név" in te vullen en dan op "Szürés" te klikken)
- Provincie Tolna (Tab 1 is personen en tab 3 is kantoren)
- Provincie Somogy

Mocht u vragen hebben neem dan gerust even contact met ons op. Ook voor hulp bij het zoeken van personen of bedrijven kunt u contact met ons opnemen.