donderdag 28 maart 2013

Registratie grondgebruik - Földhasználati bejelentés

Van vele kanten is ons verzocht om nadere informatie te verstrekken met betrekking tot het bezitten, pachten en/of huren of gebruiken van buiten de bebouwde kom gelegen landbouwgrond, heide en weide gronden, bos, wijnbouw grond (dit betreft ook de zogenaamde wijnhuisjes indien de bijbehorende grond of het in totaal in gebruik zijnde oppervlak groter als 1Ha.), tuinbouwgrond, fruitteelt gronden, rietvelden, alle gronden die met bosbouw verwant zouden kunnen zijn, kortom alle buiten de bebouwde kom gelegen gronden ongeacht de soort met uitzondering van grond < 6000m2 met een woonbestemming. Tevens alle gronden binnen de bebouwde kom groter als 1Ha.
Volgens een nieuwe wettelijke bepaling dient eenieder die zulke grond in haar bezit heeft aan het Kadaster (Földhivatal) voor 30 april 2013 (oorspronkelijke datum was 30 maart 2013) middels een daartoe te downloaden formulier in te leveren met al zijn of haar gegevens, hoe en door wie de grond wordt gebruikt, gepacht of gehuurd.
De bedoeling is om een inzicht te verkrijgen in het gebruik van deze gronden buiten de bebouwde kom en wie de gebruikers en eigenaren daadwerkelijk zijn. Zoals wij op onze website uitdrukkelijk hebben aangegeven mogen buitenlanders deze gronden niet kopen, pachten of huren. U kunt dit soorten grond alleen door vererving in uw bezit krijgen.
Door deze maatregel wordt het voor de Overheid wel erg eenvoudig om buitenlanders op te sporen die de wet hebben overtreden en zich met allerlei constructies dachten veilig te weten en dit soort gronden in “eigendom” hebben verkregen of denken te gaan krijgen. Het is de bedoeling om bij het overtreden van deze regels, niet alleen de buitenlandse koper middels onteigening aan te pakken, maar tevens de verkoper, de eventuele bemiddelaar/makelaar en de advocaat die aan dit soort illegale constructies heeft medegewerkt.

Meer informatie vindt u via de onderstaande links.

Algemene website van het Hongaarse Kadaster:
http://www.foldhivatal.hu/

De wet:
http://www.foldhivatal.hu/images/cikkek/termofold_bej.pdf


Wijziging uiterlijke datum:
http://www.foldhivatal.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=139

Het formulier:
http://www.foldhivatal.hu/images/nyomtatvany/foldhaszn2013/folhaszn_bej13_0301.pdfMet vriendelijke groet,

Mecsek Makelaardij Kft

Geen opmerkingen:

Een reactie posten